Geachte bezoeker,
De productie van The Perfect Performer luidsprekers is gestopt wegens het overlijden van de bouwer, Klaas Feenstra.
Deze website blijft toegankelijk. Er kunnen geen nieuwe bestellingen meer worden geplaatst. — Fam. Feenstra.

The Perfect Performer luidsprekers

Bij het ontwerpen van the Perfect Performer luidsprekers staat de natuurlijkheid en echtheid van de weergave altijd voorop.

Daarom wordt speciaal aandacht geschonken aan fasecoherentie (fase-gelijkheid van grondtonen en de harmonische boventonen in zang en muziek) en aan het voorkomen van vertraagde resonanties (na-ijling). Ruim vijfenveertig jaar ervaring in het ontwerpen en bouwen van high-fidelity luidsprekers hebben ons geleerd dat deze twee aspecten van het grootste belang zijn voor kwaliteitsweergave. Bij de PP-luidsprekers wordt gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit vele decennia experimentele hifi-ontwikkeling: kennis die helaas bij veel andere ontwerpers/fabrikanten verloren is gegaan. The Perfect Performer luidsprekers laten geen enkele beperking horen.

Van subsonisch laag tot supersonisch hoog zijn hun prestaties van nooit eerder vertoonde kwaliteit.: zeer analytisch, met een hoog "oplossend vermogen" en met een enorme rust, coherentie, natuurlijkheid en vanzelfsprekendheid. Zelfs bezitters van zeer kostbare "high end" luidsprekers zullen opkijken van de details en melodieuze lijnen die zij via de PP luidsprekers voor 't eerst in vertrouwde opnamen te horen krijgen. Voorheen als "ongedefiniëerd laag" betitelde bastonen blijken bijvoorbeeld een roffel op de grote trom te zijn - met duidelijk waarneembare aanslagen - of een pianissimo gestreken contrabas met een moeiteloos te volgen melodie. In veel gevallen blijken scherpte en heesheid niet aan de opnamen te liggen, maar aan de voorheen toegepaste luidsprekers.

Bij goede opnames lijken vocalisten en instrumentalisten lijfelijk aanwezig te zijn.Bekkens zinderen metalig , koper schalt stralend, strijkerskoren glanzen. Koren zijn opeens goed verstaanbaar...

The Perfect Performer luidsprekers zijn universeel inzetbaar, voor alle soorten muziek. Opera of romantisch symfonisch werk in grote bezetting gaat hen even gemakkelijk af als barok, jazz of popmuziek.

Een demonstratie zal over de kwaliteiten van deze luidspreker meer duidelijkheid kunnen verschaffen dan kille meetcijfers.

DISCLAIMER: The Perfect Performer luidsprekers zijn voortdurend onderhevig aan pogingen tot verdere verbetering. Met name hierdoor kan het te leveren product enigszins afwijken van de hier beschreven uitvoering(en). U wordt in dat geval vooraf geïnformeerd. Aan de gegevens in deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De gehele inhoud van deze site is copyright © 't Appeltje - Loudspeaker Design te Appelscha, tenzij anders aangegeven. Productie: eelke.net, Utrecht. PRIVACY STATEMENT: Deze website verzamelt anonieme statistieken over de bezoekers. Deze informatie wordt alleen door 't Appeltje - Loudspeaker Design en eelke.net gebruikt, en wordt niet verkocht of op enige andere wijze ter beschikking gesteld aan derden.